2010. november hónap bejegyzései

Változó járulék és adószabályok

A most beterjesztett adócsomagban a kormány több társadalombiztosítási szabály módosítását javasolta: pl. megszűnik a főállású vállalkozókra irányuló, a tevékenységre jellemző kereset utáni járulékfizetés. Az új minimális járulékalap az egyszeres minimálbér, illetve középfokú végzettséget igénylő vállalkozói tevékenység esetén a garantált bérminimum lép életbe. Az EVA adózóknál is a járulékalap a minimálbér összege lesz, módosul a járulékalapot képező jövedelmek felsorolása. A hallgatói munkadíj újra biztosítási kötelezettséggel jár, ezáltal társadalombiztosítási jogosultságot is teremt.

Megváltozik a minimálbér fogalma, jön az egykulcsos adó.

A minimálbér 2011-től a teljes munkaidőben, munkaviszonyban foglalkoztatottak kötelező legkisebb személyi alapbér havi összegét, illetve ha a főállású vállalkozó főtevékenysége megkívánja a legalább középfokú szakképzetséget, akkor a minimálbér a garantált bérminimum összegét fogja jelenteni. A pontos összeg még nem ismert.

A magánszemélyeknek a javaslat szerint az egykulcsos adózásról szóló előzetes bejelentéseknek megfelelően valamennyi jövedelmük után 16 százalékos kulccsal kell adózniuk, tehát a külön adózó jövedelmek (kamatjövedelem, árfolyamnyereség, ingatlan-átruházásból származó jövedelem, osztalék) után is 16 százalék az adó. (Jelenleg 5 millió forintig 17 százalék, a fölött 32 százalék az adókulcs, a külön adózó jövedelmek adókulcsa pedig jellemzően 20-25 százalék.)

Az adójóváírás egyelőre megmarad, azonban mértéke 2011-től csökken: a bér és adóalap-kiegészítés 16 százaléka, havonta maximum 12.100 (jelenleg 15.100) forint érvényesíthető, amelyet teljes mértékben 2 millió 750 ezer forint éves jövedelemig, csökkenő összegben pedig 3 millió 960 ezer forintos éves jövedelemig lehet majd érvényesíteni.

A tervek szerint a szuperbruttót 2013-ban kivezetik az adórendszerből, így valójában akkor válik tisztán 16 százalékossá az SZJA.

Az adócsomag rendelkezik arról is, hogy 2013-tól a társasági adó 10 százalékra csökken.

Új családi kedvezmények

A beterjesztett javaslat alapján a családokat már az első gyermek vállalásától kezdve is támogatják, jövedelemkorláthoz nem kötött családi kedvezményt vezetnek be, amely az összevont adóalapot csökkenti. Eddig 3 gyerektől lehetett igénybe venni és csak havi 4000 forinttal mérsékelte a befizetendő adót, az új szabályozás azonban igen bőkezűvé teszi a kedvezményt. Egy és két eltartott esetén 62.500 forintot, három eltartottól 206.250 forintot lehet eltartottanként havonta levonni. Ez az első két gyermek után havi 10.000 forint, a háromgyerekeseknél gyermekenként 33.000 forint támogatást jelent. A családi kedvezmény megosztható a házaspárok, élettársak között.

Elbúcsúzhatunk továbbá az APEH-től is, 2011-től jön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, rövidített nevén a NAV.

Egyszerűbb adóbevallás

A munkáltatói adó megállapítása mellett az adózóknak a jövőben további három lehetőségük lenne az adó bevallására: 1) adónyilatkozat tétele, 2) adóhatóság közreműködésével készített egyszerűsített adóbevallás, 3) normál adóbevallás. Az adónyilatkozat alkalmazására akkor lenne lehetőség, ha az adózó jövedelmét kizárólag egyazon munkáltatótól szerezte, vagy olyan más kifizetőktől, akik az adóelőleget előzetesen levonták és az így szerzett jövedelem kifizetésenként nem érte el a 100 ezer Ft-ot, továbbá ahol a munkáltató és más kifizetők által előlegként levont adó és a tényleges kötelezettség közötti különbség kevesebb, mint 1.000 Ft. Az egyszerűsített bevallás pedig lényegében az adóhatósági adó megállapítás új formája lenne, amely már adókedvezmények utólagos alkalmazására, illetve adó visszaigénylésére is alkalmas lenne. Ugyan az adónyilatkozat és az egyszerűsített bevallás tartalma még nem ismert, de nagy valószínűséggel már a 2010-es jövedelmek bevallására is alkalmazhatók lennének.

Kíváncsian várjuk az új szabályok elfogadását, bár igen kicsi a valószínűsége, hogy bármilyen akadály gördülne a jogszabályt benyújtók elé.

Nagy Szilvia

A legrombolóbb hatás a munkahelyeken még mindig a stressz

Bár már 2008. január 1-jétől módosult a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, melybe belefoglalták a pszichoszociális kockázati tényezők kezelésének munkáltatói feladatát, egyben meghatározva ezen tényezők pontos fogalmát is. Ám hiába a törvényi szabályozás, a munkaadók csekély hányada méri fel és javítja szervezetét ebből a szempontból, pedig a veszélyek következményeként a dolgozók tömegénél jelentkezik a stressz, munkabaleset, és pszichoszomatikus megbetegedések.

Napjaink társadalmában a stressz hatást kiváltó tényezők, az úgynevezett stresszorok állandóan és magas fokon jelen vannak, mind a munkahelyi, szociális, társadalmi, és családi környezetünkben is. A stressz forrása az egyénben, a környezetben, illetve a kettő közötti kapcsolatban keresendő, így a stressz a környezeti ingerek hatására kiváltott lelki feszültséget jelenti. A fokozott igénybevételnek kitett dolgozók rendszeres orvosi vizsgálata önmagában nem elég, ennél többet kell tennünk.

Stressz források a munkahelyeken:

  • Különösen bonyolult szabályok, utasítások alapján végzett munka,
  • Döntés kényszer (hiányos információ alapján, nehezen áttekinthető, vagy bonyolult, új helyzetekben döntést kell hozniuk)
  • Zavaró ingerek környezetében végzett munka (zaj, vibráció, rezgés)
  • Egymást gyorsan követő probléma sorozatok elhárítása
  • Különösen nagy felelősség  (humán erőforrás, családi háttér, anyagi értékekért való felelősség)
  • Egyszerű, de monoton cselekvést igénylő munka
  • Különösen nagy odafigyelést, vagy türelmet igénylő munka (fogyatékosokkal, gyermekkorúakkal, betegekkel, stb. foglalkozók)

A munkakörnyezet befolyásolja az érzékszervek működését, a dolgozók közérzetét, hangulatát. A nem megfelelő környezet elégedetlenséget, fizikai és pszichés fáradságérzetet okoz, a munkahelytől való szabadulás vágyát kelti. Mindemellett egyes környezeti tényezők (zaj, vibráció, szélsőséges hőmérséklet), az emberi egészséget károsan befolyásolják.

Egy Magyarországon készült felmérés szerint minden ötödik felnőtt az idült stressz állapotában van.  A prevenció fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Nehezíti a dolgot, hogy társadalmunk közgondolkozásában még nem épült be a stressz elleni védelem, ennek több oka van, az egyik, hogy ez a problémakör még nincs teljesen feltérképezve, illetve számos tévhit is övezi. A stressz ugyanis nem betegség. A stresszhez vezető út, az ismétlődő kihívások önmagukban szükségesek a testi, lelki fejlődéshez. Nagyon nehéz meghúzni a határvonalat, ami már kockázati tényezőként érzékelhető.

A stressz jelei a vállalati szervezetekben

A stressz okozta fizikai tünetek, mint a heves szívdobogás érzet, emésztési zavarok, alvás zavarok, fejfájás, jobbára csak önmagunk számára figyelmeztetőek, de a stressz által kiváltott érzelmi, szellemi, viselkedésbeli reakciók mások által is jól érzékelhetőek. A stressz rövidtávon jelentkező legjellemzőbb tünetei: a kollégák lehangoltsága, fáradtság, szorongás, türelmetlenség, labilitás, ezek mind intő jelek lehetnek egy vezető számára.

Hosszú távon egyre gyakoribbá válnak a számolási hibák, koncentrációs zavarok lépnek fel, érdektelenség jelei figyelhetők meg a kollektíván belül. Viselkedésbeli disszonanciák, szaporodó konfliktusok, antiszociális megnyilvánulások, túlreagálás, fokozott érzékenység mutatja a stressz káros, romboló hatását.

Kimutathatóvá válik a teljesítményromlás, rossz hangulat, bizalomhiány, erős fluktuáció alakulhat ki. Végül kiégés, egészségkárosító magatartás, pszichoszomatikus betegségek jelzik a folyamatot. Megnő a táppénzes napok száma, csökken a termelékenység.

Nagyon fontos a stressz felismerése a szervezeten belül

A munkával összefüggésben általában akkor jelentkezik stressz, amikor a munkakörnyezet követelményei meghaladják a munkavállaló azon képességét, hogy e követelményeket teljesítse vagy kezelje. A feladatok által kiváltott izgalmi állapot bizonyos szintig teljesítménynövelő hatású, azonban bizonyos szint után nagy fokban rontja a teljesítményt, ez pedig kedvezőtlen a munkavállaló és a szervezet számára is.

Mit tehetünk?

A munkahelyen kiemelt szerepe van a vezetőnek a teljesítményt és hatékonyságot támogató légkör, az optimális feladatmegosztás megteremtésében. Az érzelmileg intelligens vezetés ott kezdődik, hogy a vezető teljes valójában jelen van a munkatársak között, ráhangolódik kollégáira, megérti problémáikat, és napi helyzeteiket. A jó vezető megbízik másokban, empatikus, jó kapcsolatteremtő, megnyugtató, és ami nagyon fontos, megbecsüli és inspirálja beosztottjait.

Ha a vezető igazán elkötelezett, akkor társas tudatosságának és készségeinek mindegyikét alkalmazza munkahelyén. Eredményességének egyik fokmérője, hogy milyen állapotba képes hozni kollégáit. Természetesen nem minden esetben lehet elkerülni a distresszt, azonban az, hogy képesek vagyunk e megküzdeni vele, nagymértékben rajtunk múlik. Az eredményes stressz kezelésnél mindenképpen először önmagunkkal kell kezdenünk, működésünket kell megismernünk és megértenünk. Amikor képessé válunk felismerni a stresszre utaló jeleket önmagunkon, be tudjuk majd azonosítani a stresszorokat is, és külső szemszögből is rá tudunk tekinteni a problémánkra. Így felmérhetővé válik, hogy elkerülhetjük -e a stresszort, vagy alkalmazkodunk kell hozzá, vagy lehetőségünk adódik  a megváltoztatására.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy napjainkban a stressz kezelését be kell iktatni a napi feladatok közé, hiszen akár cégünk jövőjét is nagyban befolyásolhatja, a működést károsíthatja az elhatalmasodott stressz. Most az  utolsó negyedév megkezdésével még fokozottabban kell odafigyelni a kollégákra, hiszen ebben az időszakban már eleve fáradtabbak a munkavállalók, illetve egyre több a fertőző betegség, a stressz legjellemzőbb ismérve pedig, hogy az immunrendszert gyengíti le, így a veszély még fokozottabb.

Előzze meg Ön is a kollégák tömeges megbetegedését jókedvvel, pozitív motivációkkal!

Nagy Szilvia