A próbaidő szabályai

Amennyiben egy munkáltatónál a munka mennyisége vagy fajtája meghaladja a meglévő személyzet kapacitását, új munkaerő felvétele válik szükségessé.

Az új munkaerő mindig ?zsákbamacska? a munkaadó számára, ugyanis a leggondosabb kiválasztás mellett is elképzelhető, hogy új munkavállalónk nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. Azonban a problémák néha csupán a ?hivatalos? próbaidő után jelentkeznek.

A munkaszerződés megkötése után elkezdődik a próbaidő. A hatályos szabályok alapján a próbaidő mértéke 30 nap, azonban a felek a munkaszerződésben 3 hónap próbaidőben is megállapodhatnak, azonban a már egyszer megállapított próbaidőt tilos meghosszabbítani. (Mt. 81. §). A próbaidő alatt a munkaviszonyt bármely fél indokolás nélkül megszüntetheti.

Az Új Mt. 45. § (5) bekezdése értelmében a próbaidő maximális hossza nem változik, az továbbra is 3 hónap. Azonban amennyiben a munkaszerződésben a felek ennél rövidebb próbaidőben állapodtak meg, azt legfeljebb 1 alkalommal meghosszabbíthatják, de az 90 napnál hosszabb ebben az esetben sem lehet.

Gyakori hiba, hogy a munkáltató a munkaviszony megszüntetését a próbaidő eredményére hivatkozva a próbaidő letelte után közli a munkavállalóval. Ebben az esetben azonban a munkaviszony megszüntetésére már az általános szabályok fognak vonatkozni, felmondási idővel, indokolási kötelezettséggel: a próbaidő eltelte után már nincs lehetőség a munkaviszony ?egyszerűsített? megszüntetésére.

Szintén bevett gyakorlat az úgynevezett ?próbamunka? intézménye. Sem a hatályos, sem az új Mt. ezen intézményt nem ismeri: a munkaszerződés hiányában való foglalkoztatás még akkor sem szabályos, ha az csupán egyetlen napig tart, és célja a munkavállaló kipróbálása. Erre a célra találták ki a próbaidőt, tehát kipróbálás céljából is munkaszerződést kell kötni, és a próbaidő szabályait kell alkalmazni: amennyiben a ?próbamunkán? lévőt a Munkaügyi Felügyelet ott találja, és nincs se bejelentve, se munkaszerződése, akkor a feketén-foglalkoztatás, és az adóelkerülés jogkövetkezményeit fogja megfelelően alkalmazni.

Mind a hatályos, mind az új Mt. tiltja a rendeltetésellenes joggyakorlást. Ezért nem legális eljárás a próbaidő után a határozatlan időtartamú munkaszerződést határozott idejűre módosítani, amennyiben ennek célja a próbaidő ?kitolása?. Ezt a Legfelsőbb Bíróság a BH2007.388 számú ítéletében mondta ki, tehát ha munkavállalónk sikerrel hivatkozik erre, akkor a Munkaügyi Bíróságon kell bizonyítanunk jóhiszeműségünket.

Ugyanígy rendeltetésellenes joggyakorlásnak minősíti a Munkaügyi Bíróság, ha egy határozott idejű munkaszerződés, vagy munkaerő-kölcsönzés után munkavállalónkkal próbaidős munkaszerződést kötünk, ebben az esetben ugyanis a munkavállaló megismerésének célja már nem igazolható.

Azonban a jogszabály által lehetővé tett 3 hónapos próbaidő nem minden esetben elégséges új munkavállalónk megismerésére. Erre a problémára a munkaerő-kölcsönzők tudnak segítséget nyújtani: úgynevezett ?Try & Hire? szolgáltatásuk keretében 6 hónapos határozott időre bérbe veheti új alkalmazottját, aki az első 3 hónapban megszokott próbaidejét tölti, tehát szintén bármikor elbocsájtható. A 6 hónapos határozott idejű kölcsönzés végén pedig Ön eldöntheti, hogy elégedett-e a munkavállalóval, és saját állományba veszi, vagy nem elégedett vele. Ebben az esetben a munkavállaló határozott idejű szerződésének végén a munkaviszony megszűnik. E konstrukció keretében a munkaviszony megszüntetésének ?rizikós? indokolási kötelezettsége Önt, mint bérbevevőt nem terheli, a munkavállaló munkaviszonya a határozott idő lejártával minden további nélkül megszűnik.

A próbaidő alatt a munkaviszony mind a hatályos, mind az új Mt. szerint indokolás nélkül megszüntethető. Ebben az esetben azonban ügyelni kell arra, hogy a munkaviszony megszüntetését a munkaadó egyáltalán – se szóban, se írásban, se direkt vagy indirekt módon – ne indokolja: amennyiben ugyanis indoklása a rendeltetésellenes joggyakorlás tilalmába ütközik – azaz a munkaviszonyt a próbaidő alatt nem a munkavállaló által végzett munka, vagy tanúsított magatartás miatt szüntette meg – felmondása jogellenessé válhat.

?Try & Hire? szolgáltatásunkról kérjen bővebb tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:

Elek Tamás: tamas.elek@eucsoport.hu

Elek Tamás: tamas.elek@eucsoport.hu

Üdvözlettel:

Hoffmann Gábor Csaba
Munkajogi és HR tanácsadó

EU-CSOPORT