Foglalkoztatás máshogyan – Az atipikus foglalkoztatás előnyei

Munkaerő-kölcsönzésAz előző cikkekben áttekintettük, hogy milyen atipikus ? azaz nem tipikus, nem hagyományos – foglalkoztatási formákat teremtett meg az új Munka törvénykönyve.

Ezen foglalkoztatási formák között nem csupán a már régebbről ismerteket, hanem a korábbi ? akkor még büntetés terhe mellett folytatott – gyakorlat törvénybe emelése által jogszerűvé tett megoldásait is megtalálhatjuk.

Említettük a határozott idejű munkaviszonyt, a behívás alapján történő munkavégzést, valamint a munkakör több munkavállaló közötti megosztásának szabályait is. Ennek ellentéte, amikor egy munkavállaló több munkáltatóval köt munkaszerződést egy munkakör betöltésére. Beszéltünk még a munkáltató telephelyétől távoli munkavégzést lehetővé tevő távmunkáról, illetve a bedolgozói jogviszonyról is, valamint kitértünk arra, hogy jelentős egyszerűsítések történtek az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai terén.

Az atipikus foglakoztatási formák közül azonban a legfajsúlyosabbak a munkaerő-kölcsönzésre valamint a diákmunkára, azaz az iskolaszövetkezeti munkavégzésre irányulók.

Mindkét foglalkoztatási formában közös vonás, hogy az erre jogosított vállalkozás (munkaerő-kölcsönző vagy iskolaszövetkezet) biztosítja az ügyfele gazdásági tevékenységének folytatásához szükséges munkaerőt.

A két foglalkoztatási forma közötti alapvető különbség, hogy a jogszabályok értelmében diákokat járulék, azaz szociális hozzájárulási adómentesen lehet foglalkoztatni, azonban egyebekben tulajdonképpen megegyeznek. Mindkét esetben a munkaerőt a szolgáltató (kölcsönbeadó, vagy iskolaszövetkezet) tartja állományban és végzi el utána az adminisztratív teendőket, azonban a munkavállalók munkájukat a szolgáltatást igénybe vevő szervezeti rendjébe illeszkedve, az ügyfél utasításai alapján, és az ügyfél kockázatára végzik. Ebben tehát alapvetően különböznek például a bérmunkától: bérmunka esetén ugyanis a bérmunkát vállaló szakmailag is felkészült a vállalt munkafolyamatok elvégzésére, azonban a munkaerő-kölcsönzők vagy az iskolaszövetkezetek általában nem rendelkeznek az ehhez szükséges szakmai háttérrel. Az ő szakmájuk a foglalkoztatás, ezért szolgáltatásaik igénybevevője teljes egészében szakmai tevékenységére koncentrálhat.

Mind a munkaerő-kölcsönzés, mind pedig az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás általában együtt jár a kihelyezett munkavállalók gondos kiválasztásával, illetve diákmunka esetén a munkaerő akár napi szintű megszervezésével is, jelentős terheket véve le ezzel a tényleges foglalkoztató válláról.

Mindkét foglalkoztatási forma rendkívüli előnye, hogy a jogszabályok olyan jogosítványokkal látták el a kölcsönbeadókat illetve az iskolaszövetkezeteket, amelyek lehetővé teszik a foglalkoztatók gyors és hatékony reagálását a piaci viszonyokra: mindkét esetben gyorsan, és az általános szabályokhoz képest ?fájdalommentesen? történhet a munkavállalók leépítése. Ezen felül ráadásul a diákmunka esetében foglalkoztatási kötelezettségről sem beszélhetünk, ugyanis a diák számára csak a tényleges munkavégzés időtartamára jár fizetés, azon kívül nem.

Nappali tagozatos diákok iskolaszövetkezeten történő foglalkoztatása esetén tehát:

 • Csak a ténylegesen ledolgozott munkaórák után kell fizetnie
 • Nincs szabadság, betegállomány, fizetett ünnep
 • Egy adott szolgáltatás költségszámlájaként jelentkezik a könyvelésében
 • Rugalmas, költséghatékony, kevesebb adminisztrációval jár
 • Munkáltatói járulék mértéke: 0 Ft!

Munkaerő-kölcsönzés előnyei:

 • Rugalmasan alakítható, költséghatékony megoldás
 • Időszakos vagy hosszú távú feladatok esetén is alkalmazható
 • Költséghatékony: nem a megrendelőt terheli a hirdetés, toborzás, kiválasztás költsége
 • A potenciális jelöltet a munkaerő-kölcsönző cég választja ki, és ők veszik állományba
 • Munkavállalók tartós betegsége, szabadságolási időszak, GYES, vagy megüresedett pozíció esetén is igényelhető
 • Szezonális ingadozás áthidalására is kitűnő megoldás (pl. havi zárások, akciók, kiemelkedő projektek esetén)
 • A szolgáltatásról ÁFÁ-s számlát állít ki a munkaerő-kölcsönző cég, így ez a tétel nem növeli tovább bérköltségeit

Összehasonlító táblázat

 

Kölcsönzés

Diákmunka

Bér-bérszámfejtés (saját állományba vétel)

Munkavállalók toborzása, kiválasztása

ok-icon

ok-icon

del-icon

Beléptetés, kiléptetés, ezzel kapcsolatos adminisztráció

ok-icon

ok-icon

ok-icon

Adatszolgáltatások NAV, OEP, KSH, Munkaügyi Hivatal felé

ok-icon

ok-icon

ok-icon

Foglalkoztatással kapcsolatos adminisztráció (igazolások kiadása, munkaszerződések karbantartása, stb?)

ok-icon

ok-icon

ok-icon

Rugalmas elbocsájtás lehetősége

ok-icon

Felmondási idő: 15 nap, amely végig ledolgoztatható

ok-icon

del-icon

Felmondási idő 30 napról indul és emelkedik

Csoportos létszámleépítés szabályrendszere alóli mentesülés

ok-icon

Munkaerő-kölcsönzés esetén nem kell alkalmazni a csoportos létszámleépítésre vonatkozó szabályokat

ok-icon

 

del-icon

 ?Hagyományos? foglalkoztatás esetén, ha az állományi létszámot 10%-kal csökkentik, rendkívül bonyolult és hosszadalmas (kb 60 napos) procedúra árán lehet az elbocsájtásokat lebonyolítani

Elbocsájtások indokolási kötelezettsége alóli mentesülés

ok-icon

Munkaerő-kölcsönzés esetén az elbocsájtás indoka a törvény szerint a kikölcsönzés megszűnése (egyszerűen nem kéri tovább az adott embert)

ok-icon

 

del-icon

 ?Hagyományos? foglalkoztatás esetén a munkavállalók elbocsájtását részletesen meg kell indokolni, mely ellen a munkavállaló keresettel élhet

Munkavégzés hiányában a bérfizetés alóli mentesülés

del-icon

ok-icon

del-icon

A foglalkoztatás során elkövetett adminisztratív hibákért a munkaügyi bírság, és egyéb következményei más céget (a kölcsönbeadót vagy az iskolaszövetkezetet terhelnek

ok-icon

ok-icon

del-icon

 

Érdemes tehát meggondolni ezen atipikus foglalkoztatási formák alkalmazását, hiszen számos előnyt jelentenek.

Üdvözlettel:

Hoffmann Gábor Csaba
Munkajogi és HR tanácsadó

EU-CSOPORT

Munkaügyi, ill. munkajogi témájú kérdéseiket tegyék fel hozzászólásban,
vagy küldjék el a munkaugy@eucsoport.hu e-mail címre.

Munkaerő-kölcsönzéssel ill. közvetítéssel, valamint diákmunkával kapcsolatos kérdéseivel, árajánlat kéréssel keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken:

Elek Tamás: tamas.elek@eucsoport.hu +36 20 996 5456

Elek Tamás: tamas.elek@eucsoport.hu +36 20 996 5456