Járulékok és egészségügyi hozzájárulás kötelezettség változásai 2011.

Magánnyugdíj pénztárakat érintő változások

2010. november 1-től a magánnyugdíj pénztári tag által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 9,5 százalék, a tagdíj mértéke 0 százalék. November 1-től megszűnt a pályakezdők magánnyugdíj pénztárba való belépésének kötelezettsége. A bérszámfejtésben dolgozók figyelmét szeretném felhívni, hogy mivel a változtatás úgy szól, hogy a kifizetés napja az irányadó, ezért a visszamenőleges kifizetéseknél a következőkre kell figyelni.

Példák:

a, Munkaviszonyból származó jövedelmek esetén, ha visszamenőleges kifizetés történik, pl.: bírói ítélet alapján, akkor a 2010. szeptember 30-ig esedékes munkabérből tagdíjat is kell vonni, az október 1-jét követően viszont a tagdíj mértéke 0%.

b,  A nem munkaviszonyból származó jövedelmek esetén: ha olyan szerződése van valakinek pl., hogy minden félévben történik elszámolás részére, akkor  ha  a kifizetés november 1-jét követően történik, hiába esik bele júliustól a tevékenység végzése, amiért a díjazást kapja, mivel a kifizetés nov. 1.  utáni, egyáltalán nem kell tagdíjat vonni.

A jelenlegi pénztártagok számára 2011.12.31-ig lesz lehetőség az állami nyugdíjrendszerbe való visszalépésbe.

2011. január 1-jétől a nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék. A nyugdíjjárulék felső határa napi 21 ezer forint, éves összege: 7. 665.000.- Ft

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege: 5.100.-Ft

Alapelvek változásai a Társadalombiztosításban:

Az új 883/2004/EK Eu rendelettel összhangban a Tbj. hatály kiterjed a külföldi foglalkoztatókra.

Ha a biztosított a Magyar Köztársaság területén végzi a munkát, illetve ha a közösségi rendelet hatálya alá tartozó munkavállaló a munkát a Magyar Köztársaság területén kívül végzi, és a közösségi rendelet hatálya alá tartozik.

Tehát minden Eu állampolgár, bárhol is dolgozik, csak egy országban lesz biztosított. Ha pl. egy állampolgár magyarországi lakhellyel rendelkezik, de munkát Bécsben végez, állampolgárságtól függetlenül, a bécsi munkáltatójának a magyar tb szabályok alapján kell a járulékokat levonni és megfizetni, és fordítva is igaz.

Ezzel párhuzamosan módosult a biztosítottak köre is:

Biztosított az a személy, aki a munkát külföldi foglalkoztató számára a Magyar Köztársaság területén kívül végzi, és a közösségi rendelet alapján a Tbj, hatálya alá tartozik.

Kötelezettség teljesítésére kötelezett kör meghatározása:

A külföldi vállalkozás a bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget az Art. 8 és 9 §-ában meghatározott képviselő útján, ennek hiányában közvetlenül saját maga teljesíti.

Ha saját maga teljesíti, a biztosítás kezdetét megelőzően köteles bejelentkezni az adóhatóságnál, és kérelmezni a foglalkoztatóként történő nyilvántartásba vételét.

Ha a külföldi vállalkozás nem rendelkezik Art. szerinti képviselővel, és a bejelentést is elmulasztja, az általa foglalkoztatott természetes személy teljesíti a bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget. Viseli emellett a mulasztás miatti jogkövetkezményeket, ide nem értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot.

Külföldi foglalkoztató kötelezettségei: A be nem jegyzett külföldi foglalkoztató javára biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében munkát végző foglalkoztatott részére kifizetett járulékalapot képező jövedelem után a külföldi vállalkozás társadalombiztosítási járulékot fizet és az egyéni járulékokat levonja.

Ha a magyarországi foglalkoztatásra kirendelés alapján kerül sor, és a munkáltatók megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét és az ezzel járó közterheket az a munkáltató fizeti, amelyhez a munkavállalót kirendelték.

Munkaerő-kölcsönzés esetén, ha a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás, e foglalkoztatással összefüggésben bejelentés és nyilvántartás, valamint a járulékok megállapításának és megfizetésének kötelezettsége azt a munkáltatót terheli, ahová a munkavállalót kirendelték, illetve a belföldi bejegyzett kölcsönvevőt terheli.

Start program

A Start programok Eu-s alapokból kerülnek finanszírozásra. Mivel ezek a keretek lassan elfogynak a Start Plusz illetve Start Extra kártyát az igénylő legkésőbb 2011. december 31-éig válthatja ki, ezek alapján a munkaadót legfeljebb 2013. december 31-éig illeti meg a járulékkedvezmény.

A Start Régió kedvezmény 2011.01.01. előtt kötött megállapodásokra vehető igénybe.

A Start Extra kártya kiváltásánál az eddigi 6 hónap helyett elég a 3 hónap időtartamú álláskeresőként nyilvántartás 2011. január 1-jétől.

Egy új Start  kedvezményt vezetnek be, a gyermeknevelésből visszatérők segítésére. Ha a munkáltató a gyermekét otthon nevelő személy helyett foglalkoztat egy másik személyt helyettesítés címén, nyilván döntés elé kerül, amikor a kismama újra munkába állna, hogy az új vagy a régi munkavállalót tartsa meg állományában, amennyiben nincs szüksége mindkét munkavállalóra. Az új kártya lehetőséget ad a kismama és az új kolléga megtartására is, ha azokat 4-4 órában foglalkoztatja a munkáltató, akkor mindkét dolgozóra 27% járulékterhek helyett 20% járulékot kell fizetnie 1 évig.

Legközelebb az Adózás rendjéről és a NAV működéséről, illetve az addig elfogadott új szabályokról tájékoztatjuk Önöket.

Nagy Szilvia