Teret nyertek a gazdaságban a szociális szövetkezetek

A szociális gazdaságban a szövetkezeti formák között is speciális helyet foglalnak el a szociális szövetkezetek, melyek abból a célból szerveződtek, hogy segítséget adjanak a hátrányos helyzetű kistérségeknek, valamint segítsék az ott élőket szociális helyzetük javításában. Az elmúlt években egyre több szociális szövetkezet kezdte meg működését hazánkban is, melynek oka többek között az, hogy számos Európai Uniós forrás irányul erre a tevékenységi körre.

A szociális szövetkezeti foglalkoztatási forma teljesen eltér a hagyományos foglalkoztatási formáktól. Tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt kizárólag a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint regisztrált álláskereső, illetve a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy létesíthet és tarthat fenn.[1] A szociális szövetkezeti foglalkoztatásra így nem vonatkoznak az általános szabályok. Ez tehát egy nagyon rugalmas foglalkoztatási forma, a szociális szövetkezetben dolgozók munkaidejét jogszabály nem korlátozza. Egyetlen dolgot kell figyelembe venni, miszerint a dolgozó havi bére nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér bruttó összegét. Mindazonáltal a szociális szövetkezetet, a tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagja után (2015-ben) havi 6.930.- Ft egészségbiztosítási járulék terheli, melyet a foglalkoztatás első évében az állam 100%-kal, 2. évében 75%-kal, 3. évében 50%-kal és 4. évében 25%-kal támogat. A tag a tevékenysége ellenértékeként kapott pénzbeli juttatás után 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet.

A szociális szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás a foglalkoztató számára jelenleg a legolcsóbb az összes foglalkoztatási forma közül. Példa egy mindennapi jelenségre; ha nincs szükség a dolgozó munkájára adott napon, akkor fizetés nélkül hazaküldhető. Nem jár neki fizetett távollét, például szabadság sem, a munkáltató, a dolgozót csak a ledolgozott órák köteles kifizetni.

A szociális szövetkezetek tökéletes megvalósítási formáját a gyakorlatban példázza az euCSOPORT szakmai partnerének, az Erőforrás Szociális Szövetkezetnek a tevékenysége. Az Erőforrás Szociális Szövetkezet egy európai uniós forrásnak köszönhetően hívta életre a ‘Mobil Inkubátorház’ projektjét, melynek célja, hogy tanácsadóik eljussanak a hátrányos helyzetű kistérségekbe és az ott élő pályakezdőket vagy munkanélkülieket segítsék integrálni a munka világába. Ezen kívül tanácsadóik segítenek az ezen kistérségekben működő vállalkozásoknak is abban, hogy felkészülten fogadják az integrálandó dolgozókat. Tanácsadóik munkajogi, vállalkozás menedzsment, pénzügy, marketing, kontrolling, HR területen segítik fejlődni ezeket a vállalkozásokat.

„A Mobil Inkubátorház lehetőséget ad arra, hogy az álláskeresőkhöz helybe menjünk, nekik személyre szabott tanácsokat adjunk például önéletrajzíráshoz, önmenedzseléshez, egy állásinterjú szimuláció segítségével a szükséges tapasztalatszerzéshez. Ilyen esetekben a vállalkozások vezetőit is fel kell készíteni a hátrányos helyzetben élők fogadására. Tréningjeink, személyes tanácsadásunk révén a cégek sokkal könnyebben alkalmazkodnaj az új helyzethez és gyorsabban tudják integrálni az új kollégát.” – mesélte Sinka Lea, az Erőforrás Szociális Szövetkezet pszichológus tanácsadója.

Üdvözlettel:

Rumpf Nikoletta
marketing munkatárs
euCSOPORT